Predaj autobatérií a príslušenstva online autobatérie varta, banner a exide

volajte na telefón  0948 606 617

Obchodné podmienky

Kontaktné údaje:

Názov: WAF s.r.o.
Sídlo: Ružičková 568/7, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

e-mail: info@autobaterie24.sk
telefón: 0948606617

IČO: 48236772
IČ DPH: SK2120102336

Č.účtu: SK7775000000004022075239


Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou autobaterie24.sk., (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu https//www.autobaterie24.sk (ďalej len obchod) .

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronicka objednávka musí obsahovat informácie o kupujúcom, to znamená- meno,presnú adresu { ak sa tovar berie na firmu, tak IČO a DIČ }, telefónne číslo a mailovú adresu, ďalej názov objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky, spracovanú systémom obchodu.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri vyplňovaní objednávky.

Po prijati objednávky obdrží kupujúci rekapitulačný email.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, s ktorou je kupujúci oboznámený už pri vyplňovaní objednávky pred jej potvrdením.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu- do termínu expedovania tovaru – do 11,00 hod. ( Po 11,00 hodine začne prevádzkovateľ objednávku realizovať.)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do14 pracovných dní od uzatvorenia v zmysle § 12 zákona č.108/2000 Z.z.
Formulár o odstupeni od zmluvy zašlite na mailovu adresu: info@autobaterie24.sk

Formulár pre odstúpenie od zmluvy je stiahnete TU

Prevádzkovateľ prevezme iba nepoškodený tovar a zaväzuje sa vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu najnekôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru.
Prevádzkovateľ eshopu  nehradi kupujúcemu náklady na vrátenie tovaru.


Ak nie je na dodacom alebo záručnom liste uvedené inak, je záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov pre fyzické osoby a 12 mesiacov pri nákupe na IČO. Záručná doba na dodaný tovar začína dňom vystavenia daňového dokladu a záručného listu a predlžuje sa o dobu, cez ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom jednaní. Kupujúci dostane reklamačný protokol, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného protokolu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
  • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené jeho bežným používaním .
  • Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
  • Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • Tovar bol poškodený živlami .
  • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou alebo zanedbanou údržbou.
K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

Postup pri reklamáci:
1) informujte nás o reklamácií telefonicky, e-mailom
2) skontrolujte, či není autobatéria len vybitá a či sa správne dobíja vo Vašom vozidle
3) pokiaľ je autobatéria naozaj chybná, pošleme pre ňu zadarmo prepravnú službu, ktorá od Vás autobatériu odoberie.
4) pokiaľ bude reklamácia uznaná ako neoprávnená, nesie náklady na dopravu tovaru v plnej výške kupujúcí

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a pri registrácii slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. , nebude s nimi nakladané iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej strane.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Sládkovičova 11, 97101 Prievidza

Kategórie, produkty

Autobatérie pre osobné vozidlá

Motobatérie

Trakčné batérie

Nabíjačky autobatérií

Autobatérie OPTIMA

Nákladné autobatérie

Zváračky